logotyp
Login

Zápis do Mateřské školy

Předzápis do MŠ 2024

Informace o předzápisu do mateřské školy

 

Vážení rodiče.

V tomto roce probíhá zápis do naší mateřské školy opět předzápisem. Přímému podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve dnech 14. a 15. května, předchází povinný předzápis on-line, který bude otevřen 26.4. 2024 ve 12.00 hodin.

Po odeslání vyplněného on-line formuláře předzápisu, který najdete na našich stránkách www.msukonicka.cz v sekci Novinky, vám bude automaticky zpět zasláno potvrzení o přijetí přihlášky, a též vlastní a již vyplněná Žádost o předškolní vzdělávání. Takto vyplněné žádosti se automaticky řadí do seznamu a je jim přiřazována spisová značka zápisu. Žádost je nutno vytisknout a podepsanou přinést společně s povinnou přílohou Potvrzení od lékaře o povinném očkování dne 14. nebo 15. května k zápisu do mateřské školy.

Po vyhodnocení přijatých žádostí bude na váš e-mail odeslána informace, zda bylo či nebylo dítě k předškolnímu vzdělávání přijato. Pokud bude dítě přijato, budete požádáni o doplnění informací, které jsou nutné k vedení dítěte ve školní matrice. V případě nepřijetí nebudou další informace požadovány.

Rozhodnutí o přijetí (písemně se vydává pouze na žádost zákonného zástupce) bude oznámeno nejpozději do 30 dnů od osobního podání žádosti zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí na následujících místech:

-  na úřední desce mateřské školy naproti obchodnímu středisku CENTRUM

-  v okně Rehabilitace „Mezian“ v Dlouhé ulici

-  ve vývěsce přímo v MŠ

-  na webových stránkách školy www.msukonicka.czv sekci Novinky

Seznam bude zveřejněn výše uvedeným způsobem nejméně po dobu 15 dnů.

Ve zveřejněném seznamu budou uvedena pouze registrační čísla (spisová značka žádosti).

 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Předpokládaný počet volných míst: 28

 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání se pod registračními čísly nezveřejňuje. Budete vyzváni k jeho osobnímu převzetí. Pokud se nedostavíte, bude zasláno v písemné podobě do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte.

Kritéria pro přijetí:

  • dovršení věku pěti let do konce srpna tohoto roku (povinná předškolní docházka) a trvalé bydliště ve spádové oblasti školy
  • dovršení věku čtyř let do konce srpna tohoto roku a trvalé bydliště ve spádové oblasti školy
  • dovršení věku tří let do konce srpna tohoto roku a trvalé bydliště ve spádové oblasti školy
  • děti z Ukrajiny s bydlištěm ve spádové oblasti školy sestupně podle věku od pěti let do konce srpna tohoto roku až do dovršení věku 3 let
  • dovršení věku pěti let do konce srpna tohoto roku (povinná předškolní docházka) a trvalé bydliště mimo spádovou oblast školy
  • děti 3 leté a starší s trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast školy dle věku sestupně
  • dovršení věku tří let od 01. 09. 2024 až 31. 12. 2024 s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy

 

Postup při rozhodování:

  • Přijaté žádosti jsou v přijímacím řízení hodnoceny dle daných hlavních kritérií, při shodě bodů se přihlíží ke kritériím pomocným.
  • Možnost vyjádřit se ke spisu je stanovena na 3.června 2024, kdy můžete doložit další doplňující informace k přijímacímu řízení a současně budete seznámeni s  průběhem přijímacího řízení, a to v době od 9,00 do 11,30 hodin v kanceláři ředitelky školy.

 
Školský obvod MŠ Resslova, Lovosice:

Lhotecká
Lovošská
Ústecká
U Výtopny
Mánesova
Teplická
Pod Vinicí
Jaroslava Ježka
Leoše Janáčka
Sukova
Fibichova
Škroupova
Dvořákova
Smetanova
Víta Nejedlého
Sadová
Wolkerova
Krátká
Resslova
Vodní
Dlouhá
Hluboká
Labská
Příčná
Barákova

 

Schůzka zákonných zástupců dětí, které budou přijaty k předškolnímu vzdělávání se uskuteční dne 18. června 2024 od 15,00 hod. ve třídě Modrého koníka.  Účast všech je důležitá pro doplnění informací do evidenčního listu dítěte a sepsání dohody o způsobu docházky do MŠ a souhlasu v rámci GDPR.

I.Lahovská, ředitelka školy

Zápis do MŠ na školní rok 2024- 2025

Zápis na školní rok 2024/2025

                       ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Resslova Lovosice

Sady pionýrů Lovosice

a Terezínská Lovosice

se koná

14.– 15.května 2024

od 09.00 do 11.30 a od 12.30 do 14.00 hodin

v příslušných mateřských školách

 

Při zápisu zákonný zástupce dítěte předloží:

rodný list dítěte

průkaz pojištěnce

doklad o trvalém bydlišti

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola U Koníčka

obrázek
Mateřská škola
Resslova 974/1
410 02 Lovosice


Telefon:
416 535 815
Mobil:
Ředitelka: 731565879
ŠJ-kuchyň: 733507199
Třídy:
Modrý koník: 730154576
Žlutý koník: 730155843
Červený koník: 603 509 831
Zelený koník: 734151861

e-mail:
msukonicka@seznam.cz
jidelna@msukonicka.cz
DS: 4qx45af
č. účtu: 2016790237/0100
IČO: 46772090

NOVINKY

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024 - 2025

 Výsledky přijímacího řízení v Mateřské škole Resslova 974, Lo...

Psí kamarádi v MŠ

clanek
V úterý, 16.4.2024, v dopoledních hodinách, navštívily naši MŠ cvičitelky čtyřnohých kamarádů. Pejsc...

Zábavné odpoledne

clanek
Zábavné odpoledneZábavné odpoledne pro děti, které se se svými r...

Zápis do MŠ na školní rok 2024 - 2025

Vážení rodiče,pokud budete zapisovat dítě do naší mateřské školy „U Koníčka“, je třeba se ...

Předškoláci na 1.ZŠ Lovosice

clanek
V pondělí 11.3.2024 navštívili naši předškoláci ze třídy Zeleného a Modrého koníčka 1.základní školu...

Uzavření MŠ - letní prázdniny 2024

Uzavření školy během hlavních prázdninVážení rod...

Vánoční výzdoba

clanek
I naše mateřská škola už má vánoční výzdobu.

Podzimní tvoření

clanek
V rámci projektu "Podzimní tvoření" určený pro děti a jejich rodiče se naše mateřská škola vyzdobila...

A Pracovní listy pro předškoláky vhodné pro domácí vzdělávání - klikni

A Pracovní listy pro předškoláky vhodné pro domácí vzdělávání -

B Pracovní listy-klikni zde

B Pracovní listy-klikni
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
MŠ U Koníčka, Lovosice

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign