logotyp
Login

Zápis do Mateřské školy

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

se koná

 

2.až 16.května 2021

 

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se podávají v důsledku mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19  pouze prostřednictvím:

  1. datové schránky školy: 4qx45af

      2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

      3. doručením poštou nebo vložením do poštovní schránky v mateřské škole

      4. výjimečně osobním podáním v předem dohodnutou dobu s ředitelkou MŠ

 

Jak zápis probíhá?

Zápis do Mateřské školy Resslova 974, Lovosice probíhá vždy ve vyhlášeném termínu v průběhu měsíce května. Zápis i v letošním roce bude probíhat pouze bezkontaktně. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání si stáhněte z našich stránek v sekci "Dokumenty ke stažení". Povinnou přílohou žádosti je potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte. Bez lékařského potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte není možno dítě do mateřské školy přijmout. Taková žádost nebude zahrnuta do přijímacího řízení. Na žádosti je třeba vyplnit všechny údaje. Velmi důležité je uvedení kontaktu na zákonného zástupce dítěte, který žádost o přijetí za dítě podává. Další důležitou přílohou je při bezkontaktním přijímacím řízení kopie rodného listu dítěte. Žadatelem je dítě, které žádá o přijetí k předškolnímu vzdělávání prostřednictvím svého zákonného zástupce. Na základě vyhodnocení žádosti, dle kritérií pro přijetí k předškolnímu vzdělávání, vydá ředitelka školy nejpozději do 30 dnů od posledního dne možnosti podání žádosti rozhodnutí o přijetí, popř. nepřijetí dítěte do mateřské školy. V tomto případě nejpozději do 15. 6. 2021. Informace o přijetí se oznamuje vyvěšením seznamu registračních čísel přijatých dětí na vývěsce a webových stránkách školy. Registrační číslo bude zasláno na kontaktní e-mail, který uvedete v žádosti.

Tiskopis žádosti bude též od 19. 4. 2021 k dispozici přímo v MŠ, popř. si jej můžete vyzvednout v prodejně autodílů "H+H AUTO" v Dlouhé ulici u závor.

Kritéria, podle kterých budou žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zpracovány:

hlavní kritéria

  • děti pětileté s povinnou předškolní docházkou s trvalým bydlištěm ve školském obvodu
  • děti čtyřleté s trvalým bydlištěm ve školském obvodu
  • děti tříleté s trvalým bydlištěm ve školském obvodu
  • děti pětileté s povinnou předškolní docházkou s trvalým bydlištěm v Lovosicích
  • věk dítěte sestupně
  • ostatní

pomocná kritéria

  • sourozenec v MŠ

Postup při rozhodování

Přijaté žádosti jsou v přijímacím řízení hodnoceny a posuzovány dle daných hlavních kritérií, při shodě bodů se přihlíží ke kritériím pomocným. Není přihlíženo k pořadí, v jakém budou žádosti do MŠ doručeny. Důležité je odevzdat do mateřské školy kompletně vyplněnou žádost, lékařské potvrzení o proočkovanosti dítěte a prostou kopii rodného listu dítěte v době od 2. do 16. května 2021. Pokud se místo trvalého bydliště neshoduje s trvalým bydlištěm uvedeným na rodném listě, je nutno dodat též čestné prohlášení zákonného zástupce dítěte o současném místě trvalého bydliště.

Možnost vyjádřit se ke spisu je stanovena na 27. května 2021 v době od 9,00 do 11,30 hodin v kanceláři ředitelky školy.

Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno nejpozději 15. 6. 2021 na webových stránkách školy www.msukonicka.cz , ve vývěsce školy naproti obchodnímu středisku Centrum a ve výloze Rehabilitace „Mezian“ v Dlouhé ulici, v podobě registračních čísel, která vám budou zaslána na kontaktní e-mail.

Případné rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně nebo bude doručeno poštou do vlastních rukou žadatele.

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola U Koníčka

obrázek
Resslova 974/1
410 02 Lovosice

Telefon:
416 535 815

Mobil:
Ředitelka: 731565879
ŠJ-kuchyň: 733507199
Třídy:
Modrý koník: 730154576
Žlutý koník: 730155843
Červ. koník: 603 509 831
Zelený koník: 734151861


e-mail:
reditelka@msukonicka.cz
jidelna@msukonicka.cz


č. účtu: 2016790237/0100

NOVINKY

Hledáme učitelku

Přijmeme kolegyni na dobu určitou. V současné době za nemocenskou, avšak s možností prodloužení prac...

Cirkusové představení

Ve středu 27. 10. by se mělo uskutečnit odložené cirkusové představení Cirkusu Cecilka, které bylo v...

Prázdniny jsou u konce, nový školní rok začíná ...

Některé děti půjdou do mateřské...

Upozornění

Žádáme rodiče, aby v případě, že jsou děti v Covidkaranténě, toto bezprostředně oznámili přímo ředit...

A Pracovní listy pro předškoláky vhodné pro domácí vzdělávání - klikni

A Pracovní listy pro předškoláky vhodné pro domácí vzdělávání -

B Pracovní listy-klikni zde

B Pracovní listy-klikni

C Pracovní listy-klikni zde

C Pracovní listy-klikni

MŠ U Koníčka, Lovosice

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign