logotyp

Zápis do Mateřské školy

Zápis 2023/2024

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Resslova Lovosice

Sady pionýrů Lovosice

a Terezínská Lovosice

se koná

 

10. - 11. května 2023

od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 14.00 hodin

v příslušných mateřských školách

 

Při zápisu zákonný zástupce dítěte předloží:

rodný list dítěte

průkaz pojištěnce

doklad o trvalém bydlišti

Předzápis do MŠ 2023

Informace o předzápisu do mateřské školy

 

Vážení rodiče.

V tomto roce probíhá zápis do naší mateřské školy opět předzápisem. Přímému podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve dnech 10. a 11. května předchází povinný předzápis on-line.

Po odeslání vyplněného on-line formuláře předzápisu, který najdete na našich stránkách www.msukonicka.cz v sekci Novinky, vám bude automaticky zpět zasláno potvrzení o přijetí přihlášky, a též vlastní a již vyplněná Žádost o předškolní vzdělávání. Takto vyplněné žádosti se automaticky řadí do seznamu a je jim přiřazována spisová značka zápisu. Žádost je nutno vytisknout a podepsanou přinést společně s povinnou přílohou Potvrzení od lékaře o povinném očkování dne 10. nebo 11. května k zápisu do mateřské školy.

Po vyhodnocení přijatých žádostí bude na váš e-mail odeslána informace, zda bylo či nebylo dítě k předškolnímu vzdělávání přijato. Pokud bude dítě přijato, budete požádáni o doplnění informací, které jsou nutné k vedení dítěte ve školní matrice. V případě nepřijetí nebudou další informace požadovány.

Rozhodnutí o přijetí (písemně se vydává pouze na žádost zákonného zástupce) bude oznámeno nejpozději do 30 dnů od osobního podání žádosti zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí na následujících místech:

-  na úřední desce mateřské školy naproti obchodnímu středisku CENTRUM

-  v okně Rehabilitace „Mezian“ v Dlouhé ulici

-  ve vývěsce přímo v MŠ

-  na webových stránkách školy www.msukonicka.czv sekci Novinky

Seznam bude zveřejněn výše uvedeným způsobem nejméně po dobu 15 dnů.

Ve zveřejněném seznamu budou uvedena pouze registrační čísla (spisová značka žádosti).

 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.   Předpokládaný počet volných míst: 28

 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání se pod registračními čísly nezveřejňuje. Budete vyzváni k jeho osobnímu převzetí. Pokud se nedostavíte, bude zasláno v písemné podobě do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte.

Kritéria pro přijetí:

  • dovršení věku pěti let do konce srpna tohoto roku (povinná předškolní docházka) a trvalé bydliště ve spádové oblasti školy
  • dovršení věku čtyř letdo konce srpna tohoto roku a trvalé bydliště ve spádové oblasti školy
  • dovršení věku tří let do konce srpna tohoto roku a trvalé bydliště ve spádové oblasti školy
  • děti z Ukrajiny s bydlištěm ve spádové oblasti školy sestupně podle věku od pěti let do konce srpna tohoto roku až do dovršení věku 3 let
  • dovršení věku tří let od 01. 09. 2023 až 31. 12. 2023 s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy
  • dovršení věku pěti let do konce srpna tohoto roku (povinná předškolní docházka) a trvalé bydliště mimo spádovou oblast školy
  • děti 3 leté a starší s trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast školy dle věku sestupně

 

Postup při rozhodování:

  • Přijaté žádosti jsou v přijímacím řízení hodnoceny dle daných hlavních kritérií, při shodě bodů se přihlíží ke kritériím pomocným.
  • Možnost vyjádřit se ke spisu je stanovena na 25. května 2023, kdy můžete doložit další doplňující informace k přijímacímu řízení a současně budete seznámeni s  průběhem přijímacího řízení, a to v době od 9,00 do 11,30 hodin v kanceláři ředitelky školy.

 

Schůzka zákonných zástupců dětí, které budou přijaty k předškolnímu vzdělávání se uskuteční dne 20. června 2023 od 15,00 hod.  Účast všech je důležitá pro doplnění informací do evidenčního listu dítěte a sepsání dohody o způsobu docházky do MŠ a souhlasu v rámci GDPR.

I.Lahovská, ředitelka školy

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola U Koníčka

obrázek
Resslova 974/1
410 02 Lovosice

Telefon:
416 535 815

Mobil:
Ředitelka: 731565879
ŠJ-kuchyň: 733507199
Třídy:
Modrý koník: 730154576
Žlutý koník: 730155843
Červ. koník: 603 509 831
Zelený koník: 734151861


e-mail:
msukonicka@seznam.cz
jidelna@msukonicka.cz


č. účtu: 2016790237/0100

NOVINKY

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Výsledky přijímacího řízení v Mateřské škole Resslova 974, Lovosice...

Zábavné odpoledneZábavné odpoledne pro děti, které se se svými r...

Zápis do MŠ na školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,pokud budete zapisovat dítě do naší mateřské školy „U Koníčka“, je třeba se ...

Uzavření mateřské školy během letních prázdnin 2023

Informace pro rodiče:Naše mateřská škola bude v době hlavních prázdnin uzavřena v době od

Změna výše platby stravného od 1. 9. 2022

Vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám potravin bude od 1. 9. 2022 navýšeno stravné v MŠ....

A Pracovní listy pro předškoláky vhodné pro domácí vzdělávání - klikni

A Pracovní listy pro předškoláky vhodné pro domácí vzdělávání -

B Pracovní listy-klikni zde

B Pracovní listy-klikni

C Pracovní listy-klikni zde

C Pracovní listy-klikni
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
MŠ U Koníčka, Lovosice

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign