logotyp
Login

Archiv starších aktualit

Zápis do mateřské školy 2022 nově!

Informace o předzápisu do mateřské školy

 

Vážení rodiče.

V tomto roce probíhá zápis do naší mateřské školy novou formou. Přímému podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve dnech 11. a 12. května předchází povinný předzápis on-line.

Po odeslání vyplněného on-line formuláře předzápisu, který najdete na našich stránkách www.msukonicka.cz v sekci Novinky, vám bude automaticky zpět zasláno potvrzení o přijetí přihlášky, a též vlastní a již vyplněná Žádost o předškolní vzdělávání. Takto vyplněné žádosti se automaticky řadí do seznamu a je jim přiřazována spisová značka zápisu. Žádost je nutno vytisknout a podepsanou přinést společně s povinnou přílohou Potvrzení od lékaře o povinném očkování dne 11. nebo 12. května k zápisu do mateřské školy.

Po vyhodnocení přijatých žádostí bude na váš e-mail odeslána informace, zda bylo či nebylo dítě k předškolnímu vzdělávání přijato. Pokud bude dítě přijato, budete požádáni o doplnění informací, které jsou nutné k vedení dítěte ve školní matrice. V případě nepřijetí nebudou další informace požadovány.

Rozhodnutí o přijetí (písemně se vydává pouze na žádost zákonného zástupce) bude oznámeno nejpozději do 30 dnů od osobního podání žádosti zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí na následujících místech:

ü  na úřední desce mateřské školy naproti obchodnímu středisku CENTRUM

ü  v okně Rehabilitace „Mezian“ v Dlouhé ulici

ü  ve vývěsce přímo v MŠ

ü  na webových stránkách školy www.msukonicka.czv sekci Novinky

Seznam bude zveřejněn výše uvedeným způsobem nejméně po dobu 15 dnů.

Ve zveřejněném seznamu budou uvedena pouze registrační čísla (spisová značka žádosti).

 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.   Předpokládaný počet volných míst: 25

 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání se pod registračními čísly nezveřejňuje. Budete vyzváni k jeho osobnímu převzetí. Pokud se nedostavíte, bude zasláno v písemné podobě do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte.

Kritéria pro přijetí:

 • dovršení věku pěti let do konce srpna tohoto roku (povinná předškolní docházka) a trvalé bydliště ve spádové oblasti školy
 • dovršení věku čtyř let a trvalé bydliště ve spádové oblasti školy
 • dovršení věku tří let a trvalé bydliště ve spádové oblasti školy
 • děti z Ukrajiny s bydlištěm ve spádové oblasti školy sestupně podle věku od pěti let do konce srpna tohoto roku až do dovršení věku 3 let
 • dovršení věku pěti let do konce srpna tohoto roku (povinná předškolní docházka) a trvalé bydliště mimo spádovou oblast školy
 • děti mladší 3 let s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy dle věku sestupně

 

Postup při rozhodování:

 • Přijaté žádosti jsou v přijímacím řízení hodnoceny dle daných hlavních kritérií, při shodě bodů se přihlíží ke kritériím pomocným.
 • Možnost vyjádřit se ke spisu je stanovena na 26. května 2022, kdy můžete doložit další doplňující informace k přijímacímu řízení a současně budete seznámeni s  průběhem přijímacího řízení, a to v době od 9,00 do 11,30 hodin v kanceláři ředitelky školy.

Vánoční provoz

UPOZORNĚNÍ  PRO  RODIČE !!!

naše mateřská škola bude koncem roku 

uzavřena v době

 od 24. 12. 2020 do  1. 1. 2021

Informace k organizaci školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,
nový školní rok začíná v úterý 1. září 2020. Provoz mateřské školy není omezen, bude však probíhat za zpřísněných podmínek.

V zájmu zdraví a bezpečnosti svých dětí, voďte do mateřské školy pouze zdravé děti.

- dítě do školky přichází v doprovodu pouze jedné, nejlépe dospělé, osoby
- svůj příchod ohlaste pomocí domácího telefonu, vyčkejte otevření dveří, popř. ohlášení učitelky
- u vchodu použijte dezinfekci na ruce
- v šatně dodržujte odstup od ostatních a zbytečně se nezdržujte
- dítě předejte učitelce, která dohlédne, aby si dítě ihned po příchodu umylo dostatečně ruce
- pokud jsou u dítěte při příchodu patrné příznaky infekčního onemocnění, nebude přijato
- pokud se příznaky u dítěte objeví v průběhu dne, budete vyzváni k jeho bezodkladnému vyzvednutí z MŠ
- děti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost).

- DŮLEŽITÉ !!! na pitný režim noste dětem plastovou lahev, kterou si bezpečně pozná (cyklistická lahev). Lahev je nutno denně odnést, doma umýt a další den opět přinést. Lahev nezapomeňte též podepsat.

Pokyny pro provoz se mohou průběžně měnit, dle konkrétní situace v našem regionu.

Rozpis dětí do tříd najdete na tabuli při příchodu do školky na rozcestí u borovice. Bližší informace, ohledně provozu budou vyvěšeny přímo v šatnách jednotlivých tříd.

Třídní schůzky se budou konat v druhé polovině září, datum bude upřesněn.

Informace k organizaci školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,
nový školní rok začíná v úterý 1. září 2020. Provoz mateřské školy není omezen, bude však probíhat za zpřísněných podmínek.

V zájmu zdraví a bezpečnosti svých dětí, voďte do mateřské školy pouze zdravé děti.

- dítě do školky přichází v doprovodu pouze jedné, nejlépe dospělé, osoby
- svůj příchod ohlaste pomocí domácího telefonu, vyčkejte otevření dveří, popř. ohlášení učitelky
- u vchodu použijte dezinfekci na ruce
- v šatně dodržujte odstup od ostatních a zbytečně se nezdržujte
- dítě předejte učitelce, která dohlédne, aby si dítě ihned po příchodu umylo dostatečně ruce
- pokud jsou u dítěte při příchodu patrné příznaky infekčního onemocnění, nebude přijato
- pokud se příznaky u dítěte objeví v průběhu dne, budete vyzváni k jeho bezodkladnému vyzvednutí z MŠ
- děti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost).

- DŮLEŽITÉ !!! na pitný režim noste dětem plastovou lahev, kterou si bezpečně pozná (cyklistická lahev). Lahev je nutno denně odnést, doma umýt a další den opět přinést. Lahev nezapomeňte též podepsat.

Pokyny pro provoz se mohou průběžně měnit, dle konkrétní situace v našem regionu.

Rozpis dětí do tříd najdete na tabuli při příchodu do školky na rozcestí u borovice. Bližší informace, ohledně provozu budou vyvěšeny přímo v šatnách jednotlivých tříd.

Třídní schůzky se budou konat v druhé polovině září, datum bude upřesněn.

Informace k organizaci školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,
nový školní rok začíná v úterý 1. září 2020. Provoz mateřské školy není omezen, bude však probíhat za zpřísněných podmínek.

V zájmu zdraví a bezpečnosti svých dětí, voďte do mateřské školy pouze zdravé děti.

- dítě do školky přichází v doprovodu pouze jedné, nejlépe dospělé, osoby
- svůj příchod ohlaste pomocí domácího telefonu, vyčkejte otevření dveří, popř. ohlášení učitelky
- u vchodu použijte dezinfekci na ruce
- v šatně dodržujte odstup od ostatních a zbytečně se nezdržujte
- dítě předejte učitelce, která dohlédne, aby si dítě ihned po příchodu umylo dostatečně ruce
- pokud jsou u dítěte při příchodu patrné příznaky infekčního onemocnění, nebude přijato
- pokud se příznaky u dítěte objeví v průběhu dne, budete vyzváni k jeho bezodkladnému vyzvednutí z MŠ
- děti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost).

- DŮLEŽITÉ !!! na pitný režim noste dětem plastovou lahev, kterou si bezpečně pozná (cyklistická lahev). Lahev je nutno denně odnést, doma umýt a další den opět přinést. Lahev nezapomeňte též podepsat.

Pokyny pro provoz se mohou průběžně měnit, dle konkrétní situace v našem regionu.

Rozpis dětí do tříd najdete na tabuli při příchodu do školky na rozcestí u borovice. Bližší informace, ohledně provozu budou vyvěšeny přímo v šatnách jednotlivých tříd.

Třídní schůzky se budou konat v druhé polovině září, datum bude upřesněn.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení v Mateřské škole Resslova 974, Lovosice

pro školní rok 2020/2021

Děti přijaté k 1. 9. 2020 s nástupem od 1. 9. 2020:

 

18

31

39

49

19

32

41

51

20

33

44

54 *)

21

34

45

59 *)

28

35

46

61

29

37

47

68

30

38

48

 

 

Děti přijaté k 1. 9. 2020 s nástupem od 1. 11. 2020:

17

23

24

60 *)

 

 

 

 

Děti přijaté k 1. 1. 2021 s nástupem od 1. 1. 2021:

22

26

27

40

42

52

 

 

*)   Dětem s registračními čísly 54, 59 a 60 bude Rozhodnutí o přijetí vystaveno až po doložení posledního povinného očkování. Pokud nebude doloženo, nemohou být děti přijaty. Potvrzení předložte ve vlastním zájmu co nejdříve.

Informační schůzka pro rodiče přijatých dětí se bude konat v pondělí 29. června 2020   na zahradě MŠ od 15,00 hod. Bude ještě e-mailem potvrzeno.

Je třeba doplnit dokumentaci pro přijaté děti: evidenční list, přihlášky ke stravování, souhlasy GDPR. Budete též seznámeni s postupným nástupem dětí mladších tří let dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání a dalšími informacemi o průběhu vzdělávání, platbách stravného, úplaty za předškolní vzdělávání atd.

V Lovosicích dne 26. 5. 2020

                                                                                        Bc. Zdena Mikynová

                                                                                                       

 

 

 

Vrácení peněz za zrušené akce

   ANGLIČTINA  - VRÁCENÍ PENĚZ ZA NEODUČENÉ HODINY

Kvůli současné situaci vám budu vráceny peníze za neodučené hodiny angličtiny.

Rodiče, zašlete váš kontaktní email na adresu školy msukonicka@seznam.cz, obratem Vám bude zaslán email lektorky, na který odešlete zprávu s Vašimi údaji:

 • jméno a příjmení dítěte
 • název mateřské školy
 • číslo účtu, na který budete chtít peníze odeslat

Lektorkou bude vrácena částka 840,- Kč, odučena byla pouze 1 hodina (60,- Kč)

 

PLAVÁNÍ dětí ze třídy Modrého koníka - VRÁCENÍ PENĚZ

Peníze budou převedeny na vaše účty, prosím o kontrolu

 

OZDRAVNÝ  POBYT  - VRÁCENÍ ZAPLACENÉ ZÁLOHY

Peníze byly dnes převedeny na vaše účty, prosím o kontrolu

                                            
                                                       ZÁLOHY  DIVADEL

Zůstatek záloh předškoláků na divadla bude vrácen na vaše účty po vyúčtování v červnu 2020. V případě, že je v MŠ mladší sourozenec, bude případný zůstatek převeden jemu.


Znovuotevření školy

Vážení rodiče,

mateřská škola bude znovu otevřena od pondělí 18. 5. 2020 a to za následujících podmínek:

- účast dětí v předškolním vyučování je na zvážení rodičů ( Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení se s rizikovými faktory, viz odkaz)

- z důvodu obecného zájmu všech zúčastněných bude škola v omezeného provozu. Pokud máte možnost, nechte své děti doma. Jsme tak schopny zajistit bezpečný chod školy pro děti zaměstnaných rodičů. Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory  dětí i členů společné domácnosti. Zamyslete se a zvažte riziko, v případě nákazy musí  děti a zaměstnanci povinně do 14 denní karantény a MŠ bude opět uzavřena.

 - v případě sebemenších příznaků ( zvýšená teplota, kašel, ztráta čichu, chuti, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest-rýma ) bude dítě izolováno a budete vyzváni k jeho neprodlenému vyzvednutí. Ostatní děti a zaměstnanci povinně použijí roušky nebo jinou ochranu dýchacích cest, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. O podezření bude informována spádová hygienická stanice. Pokud bude dítě s příznaky respiračního onemocnění odesláno domů, další návrat do MŠ je možný pouze s potvrzením lékaře, že je dítě zdravé.

- s textem Čestného prohlášení, které jsou zákonní zástupci dětí povinni podepsat před opětovným nástupem dítěte do MŠ se můžete seznámit zde na našich webových stránkách v sekci Akce měsíce - Čestné prohlášení. Pokud máte možnost, tento tiskopis si můžete stahnout a přinést do MŠ již podepsaný.

Pokud máte dotaz, kontaktujte ředitelku školy 731 565 879 ohledně vaší konkrétní situace.


               Provoz mateřské školy v období do konce školního roku 2019/2020

Z důvodu personálního a organizačního zabezpečení chodu MŠ a dle bezpečnostních a hygienických pravidel v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č.14/2005 Sb,. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

                      bude provoz omezen na dobu od 6,00 do 15,30 hodin

- nedoporučujeme, aby do areálu MŠ ( zahrada ) vstupovali osoby starší 65let s přidruženými chronickými chorobami a ti, kteří patří do rizikové skupiny.

Dalšími rizikovými faktory jsou:

-          chronické onemocnění plic (astma)

-          onemocnění srdce nebo cév, hypertenze

-          porucha imunitního systému (protinádorová léčba, transplantace….)

-          těžká obezita

-          diabetes

-          chronické onemocnění ledvin

-          onemocnění jater

- při prvním příchodu je nutno podepsat Čestné prohlášení o neexisteci příznaků virového infekčního onemocnění (můžete předem tiskopis stáhnout z našich stránek viz. Dokumenty ke stažení a přinést prohlášení již podepsané), při delší nepřítomnosti je nutno podepsat nové prohlášení

- doprovod dětí nevstupuje do MŠ, ohlásí mikrofonem svůj příchod, předá dítě u dveří pověřenému zaměstnanci MŠ, který provede ranní zdravotní filtr a dítěti změří teplotu. Dítě je přijato, pokud nejeví příznaky nemoci. Při odchodu je dítě předáno opět u dveří MŠ. Při příchodu i odchodu dodržujte bezpečnou vzdálenost 2m. Buďte, prosím, ohleduplní.

- na pitný režim přineste dětem plastovou lahev, kterou si bezpečně pozná (cyklistická lahev)

- dítě si  může  sundat roušku při ranním předávání za asistence rodiče (rodiče poučí dítě, jak správně roušku nandavat i sundavat) a vloží ji do svého igelitového sáčku či jiného, v šatně odloží roušku, převlékne se, v umývárně umyje ruce (správná technika mytí rukou), osuší je do jednorázového ručníku,, potom vstupuje do třídy

- v provozu bude třída Žlutého koníka v horní budově a třída Zeleného koníka v dolní budově. Děti budou v uzavřených a izolovaných skupinách.

- ve vnitřních i venkovních prostorách MŠ děti ani pedagogičtí pracovníci nemusí mít roušku. Provozní pracovníci ano, pokud vstupují do prostor, kde se pohybují děti.

- stravování bude možné bez omezení, ovšem při dodržení přísných hygienických pravidel, děti si nebudou samostatně připravovat příbory, pití ani talíře ( děti budou poučeny )

- bude preferován pobyt venku a to pouze na zahradě MŠ ( obě skupiny izolovaně )

- bude zajištěna průběžná dezinfekce všech povrchů, WC, umyvadel, intenzivní větrání vnitřních prostorDěkuji za pochopení, vstřícnost a spolupráci. Od 1. 6. 2020 se bude provoz MŠ postupně rozšiřovat podle počtu příchozích dětí. Všechny kulturní a ostatní společné akce školy jsou do konce června zrušeny.

Uzavření školy během hlavních prázdnin

Vážení rodiče, plánujte již dnes své dovolené !!!

Naše mateřská škola bude uzavřena v době od 1. 7. do 9. 8. 2020

 

Náhradní provoz zajišťují:

 MŠ Sady pionýrů 1. 7. – 12. 7. 2020

  MŠ Terezínská 27. 7. - 9. 8. 2020

UPOZORNĚNÍ: v letošním roce jsou v období 13. 7. - 26. 7. 2020 uzavřeny všechny 3 mateřské školy současně bez náhradního provozu.

 

K zařazení dítěte do náhradního provozu je třeba podat písemnou žádost na každou mateřskou školu zvlášť. Žádosti o umístění dětí do náhradních MŠ budou k dispozici ve třídách naší MŠ začátkem května. Vyplněné žádosti odevzdáte zpět do svých tříd nejpozději do 31. 5. 2020. Přijetí dětí podléhá správnímu řízení ředitelky každé školy.

Upozorňujeme všechny rodiče, že prázdninový provoz je organizován pouze pro děti zaměstnaných rodičů. Provoz všech lovosických MŠ je během prázdnin omezen.

Během letních prázdnin, kdy je naše MŠ v provozu, bude vybírána úplata ve výši 20,00 Kč na jeden den pobytu dítěte v MŠ.

Děti, které nebudou o prázdninách chodit do MŠ je třeba písemně odhlásit.Tiskopisy pro odhlášení dítěte z MŠ na prázdniny můžete vyplnit na třídách od 25. 5. 2020.

Mobilní rozhlas

Vážení rodiče,
již se k vám určitě dostala informace, že město Lovosice bude pro své občany zřizovat Mobilní rozhlas pro lepší informovanost občanů. V odkazu uvedeném níže si můžete přečíst podrobnosti. Další informace naleznete též v v sekci Akce měsíce po kliknutí na nadpis Mobilní rozhlas. Tiskopisy k registraci jsou k dispozici v jednotlivých třídách, vyplněné můžete odevzdat zpět učitelkám. Děkujeme za pozornost.
Zdena Mikynová

Informace naleznete v tomto odkazu:
Mobilní rozhlas

Pomáháme zvířátkům v lese

Pomáháme zvířátkům v lese

Paní Zima nám v letošním roce poslala velkou nadílku sněhu na pole, louky a lesy, a proto zvířata v lese potřebovala pomoc. O lesní zvířata se starají především myslivci, kteří jim do krmelců chystají samé dobroty, ale pomohly jim i děti z naší školky.
Akce "Pomáháme zvířátkům v lese", kterou ve školce v lednu vyhlásila paní učitelka Ála, se setkala s velkým zájmem rodičů a dětí. Děti ukázaly, že jim život zvířat v lese není lhostejný. Do školky přinesly velké množství dobrot: jablíčka, mrkev, suchý chleba a rohlíky, semínka slunečnic, zrní, kaštany a žaludy. Všechny dobroty byly odevzdány myslivcům a odvezeny do krmelců na přikrmování zvěře.
Za ochotu a pomoc dostaly děti od myslivců sladkou odměnu.

Děkujeme všem dětem i rodičům, kteří se do akce zapojili. 

 

Několik informací pro rodiče nově nastujících dětí

Uteklo to jako voda a děti půjdou poprvé do mateřské školy.
Děti půjdou do neznámého prostředí, poprvé budou alespoň chvilku bez maminky nebo tatínka. Někdo půjde statečně, někdo se slzičkami, které však brzy zmizí. V prvních dnech však není vhodné, aby dítě bylo ve školce celý den. O způsobu zvykání, který je u každého dítěte jiný, se domluvíte s paní učitelkou ve třídě.
V šatně si najdete svoji značku, pokud ji nenajdete, paní učitelka Vám ráda pomůže.
Všechny potřebné informace ohledně věcí, které dítě potřebuje do školky, najdete na nástěnkách v jednotlivých šatnách. Vaše dotazy zodpoví i paní učitelky, popř. můžete je zasílat e-mailem.
Na první den vezměte do školky pouze bačkůrky a věci na převlečení, pro případ .... (malé nehody).
Je nutné, aby dítě bylo ve školce bez plen a dodržovalo základní hygienu.
Rozdělení dětí do tříd najdete v aktualitách jednotlivých tříd.

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola U Koníčka

obrázek
Mateřská škola
Resslova 974/1
410 02 Lovosice


Telefon:
416 535 815
Mobil:
Ředitelka: 731565879
ŠJ-kuchyň: 733507199
Třídy:
Modrý koník: 730154576
Žlutý koník: 730155843
Červený koník: 603 509 831
Zelený koník: 734151861

e-mail:
msukonicka@seznam.cz
jidelna@msukonicka.cz
DS: 4qx45af
č. účtu: 2016790237/0100
IČO: 46772090

NOVINKY

Psí kamarádi v MŠ

clanek
V úterý, 16.4.2024, v dopoledních hodinách, navštívily naši MŠ cvičitelky čtyřnohých kamarádů. Pejsc...

Zábavné odpoledne

clanek
Zábavné odpoledneZábavné odpoledne pro děti, které se se svými r...

Zápis do MŠ na školní rok 2024 - 2025

Vážení rodiče,pokud budete zapisovat dítě do naší mateřské školy „U Koníčka“, je třeba se ...

Předškoláci na 1.ZŠ Lovosice

clanek
V pondělí 11.3.2024 navštívili naši předškoláci ze třídy Zeleného a Modrého koníčka 1.základní školu...

Uzavření MŠ - letní prázdniny 2024

Uzavření školy během hlavních prázdninVážení rod...

Vánoční výzdoba

clanek
I naše mateřská škola už má vánoční výzdobu.

Podzimní tvoření

clanek
V rámci projektu "Podzimní tvoření" určený pro děti a jejich rodiče se naše mateřská škola vyzdobila...

A Pracovní listy pro předškoláky vhodné pro domácí vzdělávání - klikni

A Pracovní listy pro předškoláky vhodné pro domácí vzdělávání -

B Pracovní listy-klikni zde

B Pracovní listy-klikni

C Pracovní listy-klikni zde

C Pracovní listy-klikni
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
MŠ U Koníčka, Lovosice

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign