logotyp
Login

Zápis do Mateřské školy

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

ZÁPIS DĚTÍ DO

MATEŘSKÝCH ŠKOL

Resslova Lovosice

Sady pionýrů Lovosice

a Terezínská Lovosice

se koná

 

11.– 12.května 2022

od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 14.00 hodin

v příslušných mateřských školách

 

Při zápisu zákonný zástupce dítěte předloží:

rodný list dítěte

průkaz pojištěnce

doklad o trvalém bydlišti

ZÁPIS DĚTÍ Z UKRAJINY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

РЕЄСТРАЦІЯ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ ДО ДИТЯЧІ САДКИ

Resslova, Sady pionýrů a Terezínská Lovosice  se koná v příslušných MŠ

2. června 2022

Resslova, Sady pionýrů та Terezínská Lovosice проходить у відповідних дитячих садках 2. червня 2022 року

 

Při zápisu zákonný zástupce dítěte předloží:

rodný list dítěte

registraci pojištěnce u VZP

doklad o povolení k pobytu (platné visum)

При реєстрації законний опікун дитини подає:

свідоцтво про народження дитини

реєстрація страхувальника у ВЗП

дозвіл на проживання (дійсна віза)

 
ZÁPIS LETOS NOVĚ

Informace o předzápisu do mateřské školy

 

Vážení rodiče.

V tomto roce probíhá zápis do naší mateřské školy novou formou. Přímému podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve dnech 11. a 12. května předchází povinný předzápis on-line.

Po odeslání vyplněného on-line formuláře předzápisu, který najdete na našich stránkách www.msukonicka.cz v sekci Novinky, vám bude automaticky zpět zasláno potvrzení o přijetí přihlášky, a též vlastní a již vyplněná Žádost o předškolní vzdělávání. Takto vyplněné žádosti se automaticky řadí do seznamu a je jim přiřazována spisová značka zápisu. Žádost je nutno vytisknout a podepsanou přinést společně s povinnou přílohou Potvrzení od lékaře o povinném očkování dne 11. nebo 12. května k zápisu do mateřské školy.

Po vyhodnocení přijatých žádostí bude na váš e-mail odeslána informace, zda bylo či nebylo dítě k předškolnímu vzdělávání přijato. Pokud bude dítě přijato, budete požádáni o doplnění informací, které jsou nutné k vedení dítěte ve školní matrice. V případě nepřijetí nebudou další informace požadovány.

Rozhodnutí o přijetí (písemně se vydává pouze na žádost zákonného zástupce) bude oznámeno nejpozději do 30 dnů od osobního podání žádosti zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí na následujících místech:

-  na úřední desce mateřské školy naproti obchodnímu středisku CENTRUM

-  v okně Rehabilitace „Mezian“ v Dlouhé ulici

-  ve vývěsce přímo v MŠ

-  na webových stránkách školy www.msukonicka.czv sekci Novinky

Seznam bude zveřejněn výše uvedeným způsobem nejméně po dobu 15 dnů.

Ve zveřejněném seznamu budou uvedena pouze registrační čísla (spisová značka žádosti).

 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.   Předpokládaný počet volných míst: 25

 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání se pod registračními čísly nezveřejňuje. Budete vyzváni k jeho osobnímu převzetí. Pokud se nedostavíte, bude zasláno v písemné podobě do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte.

Kritéria pro přijetí:

  • dovršení věku pěti let do konce srpna tohoto roku (povinná předškolní docházka) a trvalé bydliště ve spádové oblasti školy
  • dovršení věku čtyř let a trvalé bydliště ve spádové oblasti školy
  • dovršení věku tří let a trvalé bydliště ve spádové oblasti školy
  • děti z Ukrajiny s bydlištěm ve spádové oblasti školy sestupně podle věku od pěti let do konce srpna tohoto roku až do dovršení věku 3 let
  • dovršení věku pěti let do konce srpna tohoto roku (povinná předškolní docházka) a trvalé bydliště mimo spádovou oblast školy
  • děti mladší 3 let s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy dle věku sestupně

 

Postup při rozhodování:

  • Přijaté žádosti jsou v přijímacím řízení hodnoceny dle daných hlavních kritérií, při shodě bodů se přihlíží ke kritériím pomocným.
  • Možnost vyjádřit se ke spisu je stanovena na 26. května 2022, kdy můžete doložit další doplňující informace k přijímacímu řízení a současně budete seznámeni s  průběhem přijímacího řízení, a to v době od 9,00 do 11,30 hodin v kanceláři ředitelky školy.

 

Schůzka zákonných zástupců dětí, které budou přijaty k předškolnímu vzdělávání se uskuteční dne 21. června 2022 od 15,00 hod.  Účast všech je důležitá pro doplnění informací do evidenčního listu dítěte a sepsání dohody o způsobu docházky do MŠ a souhlasu v rámci GDPR.

 

Bc. Zdena Mikynová, ředitelka školy

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola U Koníčka

obrázek
Resslova 974/1
410 02 Lovosice

Telefon:
416 535 815

Mobil:
Ředitelka: 731565879
ŠJ-kuchyň: 733507199
Třídy:
Modrý koník: 730154576
Žlutý koník: 730155843
Červ. koník: 603 509 831
Zelený koník: 734151861


e-mail:
reditelka@msukonicka.cz
jidelna@msukonicka.cz


č. účtu: 2016790237/0100

NOVINKY

Výsledky přijímacího řízení 2022-2023

Výsledky přijímacího řízení v Mateřské škole Resslova 974, Lovosice...

ZÁPIS LETOS NOVĚ

Vážení rodiče,pokud budete zapisovat dítě do naší mateřské školy „U Koníčka“, je třeba se ...

Uzavření školky během letních prázdnin 2022

Předběžná informace pro rodiče:Naše mateřská škola bude v době hlavních prázdnin uzavřena v do...

Upozornění

Žádáme rodiče, aby v případě, že jsou děti v Covidkaranténě, toto bezprostředně oznámili přímo ředit...

A Pracovní listy pro předškoláky vhodné pro domácí vzdělávání - klikni

A Pracovní listy pro předškoláky vhodné pro domácí vzdělávání -

B Pracovní listy-klikni zde

B Pracovní listy-klikni

C Pracovní listy-klikni zde

C Pracovní listy-klikni

MŠ U Koníčka, Lovosice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign