logotyp
Login

Zápis do Mateřské školy

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Resslova

Sady pionýrů

a Terezínská Lovosice

se koná ve dnech 4. a 5. května 2020

 

4. 5. od 09.00 do 11.30 a od 12.30 do 14.00 hodin

5. 5. od 09.00 do 11.30 hodin

v příslušných mateřských školách

 

Při zápisu zákonný zástupce dítěte předloží:

rodný list dítěte

průkaz pojištěnce

doklad o trvalém bydlišti (občanský průkaz)

Jak zápis probíhá?

Zápis do Mateřské školy Resslova 974, Lovosice probíhá vždy ve vyhlášeném termínu v průběhu měsíce května. U zápisu proběhne krátký zápisový pohovor  s registrací dítěte, zákonný zástupce dítěte odevzdá kompletní žádost s potvrzením lékaře, popř. ji obdrží na místě, po zápisu do podacího deníku obdrží registrační číslo pro přijímací řízení a v případě, že přebíral žádost až u zápisu, odevzdá ji do 7 dnů vyplněnou i s lékařským potvrzením. Žadatelem je dítě, které žádá o přijetí k předškolnímu vzdělávání prostřednictvím svého zákonného zástupce. Na základě vyhodnocení žádosti, dle kritérií pro přijetí k předškolnímu vzdělávání, vydává ředitelka školy nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti rozhodnutí o přijetí, popř. nepřijetí dítěte do mateřské školy. Informace o přijetí se oznamuje vyvěšením seznamu registračních čísel přijatých dětí na vývěsce a webových stránkách školy. 

Tiskopis žádosti je každým rokem, 14 dní před datem zápisu, k dispozici přímo v MŠ. Celoročně je tiskopis na webových stránkách školy v dokumentech ke stažení

Kritéria, podle kterých budou žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zpracovány:

hlavní kritéria

  • děti pětileté s povinnou předškolní docházkou s trvalým bydlištěm ve školském obvodu
  • děti čtyřleté s trvalým bydlištěm ve školském obvodu
  • děti tříleté s trvalým bydlištěm ve školském obvodu
  • děti pětileté s povinnou předškolní docházkou s trvalým bydlištěm v Lovosicích
  • věk dítěte sestupně
  • ostatní

pomocná kritéria

  • sourozenec v MŠ

Postup při rozhodování

Termín pro přijímání žádostí je stanoven vždy na 7 dnů po sobě jdoucích, počítáno od druhého dne vyhlášeného zápisu pro daný školní rok. Žádosti prokazatelně doručené v tomto termínu se vyřizují přednostně. Později podané žádosti budou posuzovány samostatně a vyřizovány dodatečně podle volné kapacity školy.

Přijaté žádosti jsou v přijímacím řízení hodnoceny a posuzovány dle daných hlavních kritérií, při shodě bodů se přihlíží ke kritériím pomocným. Není přihlíženo k pořadí, v jakém se děti k zápisu dostaví. Důležité je odevzdat zpět do mateřské školy kompletně vyplněnou žádost s lékařským potvrzením nejpozději do 7 dnů od zaregistrování dítěte. Registrace dítěte není žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a pokud není podaná žádost, není dítě do přijímacího řízení zařazeno. 

Možnost vyjádřit se ke spisu je stanovena na 14. a 15. den od druhého dne zápisu do MŠ, v době od 9,00 do 11,30 hodin v kanceláři ředitelky školy.

Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno do 30 kalendářních dnů od druhého dne zápisu do MŠ na webových stránkách školy www.msukonicka.cz , ve vývěsce školy naproti obchodnímu středisku Centrum a ve výloze Rehabilitace „Mezian“ v Dlouhé ulici, v podobě registračních čísel, která byla předána při zápisu. Viz registrační list.

Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně nebo bude doručeno poštou do vlastních rukou žadatele.

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola U Koníčka

obrázek
Resslova 974/1
410 02 Lovosice

Telefon:
416 535 815

Mobil:
Ředitelka: 731565879
ŠJ-kuchyň: 733507199
Třídy:
Modrý koník: 730154576
Žlutý koník: 730155843
Červ. koník: 603 509 831
Zelený koník: 734151861


e-mail:
msukonicka@seznam.cz

č. účtu: 2016790237/0100

AKCE MĚSÍCE

Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin

MŠ bude v létě uzavřena od 12.7. do 22.8. 2020. Bližší info v Aktualitách, klikněte zde na nadpis

Upozornění

Žádáme rodiče, aby v případě, že jsou děti v Covidkaranténě, toto bezprostředně oznámili přímo ředitelce školy na e-mail: msukonicka@seznam.cz nebo SMS zprávou na tel.č. 731565879 s uvedením jména dítěte. Děkujeme.

A Pracovní listy pro předškoláky vhodné pro domácí vzdělávání - klikni

B Pracovní listy-klikni zde

C Pracovní listy-klikni zde


MŠ U Koníčka, Lovosice

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign